Meer veiligheid bij plotseling optredende windbuien
en regen dankzij intelligente pylontechniek!

De pylonen zijn verantwoordelijk voor de spantechniek en de daaruit resulterende flexibiliteit van het zonnezeil.
Een geïntegreerde touwopslag zet het zonnezeil door constante spankracht onder gelijkblijvende spanning en
laat het zeil bij windbelasting boven de aangegeven grens van 40 km/h los. Vervolgens wordt het zonnezeil
meteen weer op spanning gezet.

Kijkt u zelf! Een Soliday-C systeem
bij extreme weersomstandigheden.