Onderhoudsaanbeveling voor 
AUSTRONET STOFFEN

 • u kunt Austronet stoffen afwassen met een met water verdunt, vloeibaar wasmiddel (zeep, afwasmiddel)
 • zeepoplossing: ca. 5%
 • watertemperatuur: ca. 30° C
 • Austronet stoffen kunnen ook gereinigd worden met behulp van een zachte borstel.
 • stof dient periodiek verwijdert te worden.
 • de reiniging met een hogedrukreiniger dient plaats vinden op een afstand van ca. 1 m. Het zeildoek moet hierbij op de grond ligge
  (let op: anders rekt de stof uit).
 • als het zeil in hangende toestand gereinigd wordt, bestaat eveneens kans op uitrekken van de Austronet-stof.
 • of een reiniging wel of niet nodig is, is afhankelijk van omgevingsinvloeden (verkeer, luchtvervuiling, industrie uitlaatgassen ed.).
 • Een regelmatige reiniging is – afhankelijk van de mate van de vervuiling – aan te bevelen.
 • Als het zeildoek pas na jaren gebruik gereinigd wordt, is het reinigingseffect gering.

Onderhoudsaanbeveling voor 
AUSTROSAIL STOFFEN

Deze doeken mogen niet blootgesteld worden aan sterke mechanische belastingen. Gebruik van bepaalde chemicaliën, bijv. chloor, kan leiden tot vervroegd vergaan van de stof, aangezien de uitrusting van Austrosail stoffen daaronder kunnen lijden. Doet u de stoffen NIET in de wasmachine of in de wasdroger en schrobt u de stoffen NIET met een harde borstel, een schuurspons of een schuurmiddel, aangezien de uitrusting van Austrosail stoffen daaronder zouden kunnen lijden.

 • bij alle reinigingsprocessen dient u zeer voorzichtig te zijn.
 • zeepoplossing: ca. 5% of u kunt ook speciale reinigingsmiddelen vinden in onze onlineshop.
 • temperatuur van het water: ca. 10 – 20° C
 • de Austrosail-doeken kunnen ook met behulp van een zachte borstel ontdaan worden van gedroogd
  en oppervlakkig vuil.
 • stof dient periodiek verwijdert te worden.
 • verontreinigingen als bladeren ed. meteen verwijderen (bescherming tegen microbiële aantasting).
 • plaatselijke vegen- of vuilstrepen kunnen het beste verwijderd worden met behulp van een gum.
 • bij hardnekkige vlekken wast u het Austrosail-weefsel af met een regulier, bij voorkeur met vloeibaar wasmiddel
  gemengd water. Daarna grondig naspoelen met koud water. Indien nodig nabehandelen met een speciaal
  impregneermiddel.
 • vochtige plekken moeten voor het inrollen van het zeil droog zijn.
 • Of een reiniging wel of niet nodig is hangt af van de omgevingsinvloeden (verkeer, luchtvervuiling,
  industrie uitlaatgassen ed.).
 • Een regelmatige reiniging is afhankelijk van de mate van vervuiling aan te bevelen.
 • als het zeildoek pas na jaren gebruik gereinigd wordt, is het reinigingseffect gering.
 • Austrosail-stoffen zijn voorzien van een speciale impregnatie die minder wordt bij iedere reiniging.